108 ฮวงจุ้ย บ้านและสวน / ก้าวขึ้นปีที่ 6 กับ กลุ่มเว็บฮวงจุ้ยโดย อ.เทพ เกษมพรรณราย

ฮวงจุ้ยบ้าน กับบุคคล มีรหัสราศีต่างกัน ทำงัยดี

บ้านแปดทิศ

ฮวงจุ้ยระบบบ้านแปดทิศ คำถามที่มักถามกันบ่อย และตอบกันบ่อยๆ คือ

บุคคลกับบ้านต่างราศีกัน จะแก้อย่างไร

โดยปกติ ตามคำแนะนำของฮวงจุ้ยระบบบ้านแปดทิศ คือ รหัสราศีบ้านและรหัสราศีคน ควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ฮวงจุ้ยบ้าน ทิศใต้

h9.jpg

ปฏิกริยาแปดทิศ


บ้านทิศใต้ มีปฏิกริยา ที่เกิดกับกระแสทิศทางทั้ง 8ทิศ สำหรับ ทิศบ้าน หันหลังพิง ทิศใต้ เป็นดังนี้

กลุ่ม บ้าน ราศีตะวันออก

ฮวงจุ้ยบ้าน ทิศเหนือ

h1.jpg

ปฏิกริยาแปดทิศ


ปฏิกริยา ที่เกิดกับกระแสทิศทางทั้ง 8ทิศ สำหรับ ทิศบ้าน หันหลังพิง ทิศเหนือ เป็นดังนี้

จัดเข้าในกลุ่ม บ้าน ราศีตะวันออก

ฮวงจุ้ยบ้าน ทิศตะวันออกเฉียงใต้

h4.jpg

ปฏิกริยาแปดทิศ


ปฏิกริยา ที่เกิดกับกระแสทิศทางทั้ง 8ทิศ สำหรับ ทิศบ้าน หันหลังพิง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดังนี้

กลุ่ม บ้าน ราศีตะวันออก

ฮวงจุ้ยบ้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

h8.jpg

ปฏิกริยาแปดทิศ


บ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีปฏิกริยา ที่เกิดกับกระแสทิศทางทั้ง 8ทิศ สำหรับ ทิศบ้าน หลังพิงทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดังนี้

กลุ่ม ราศีตะวันตก

Syndicate content