108 ฮวงจุ้ย บ้านและสวน / ก้าวขึ้นปีที่ 6 กับ กลุ่มเว็บฮวงจุ้ยโดย อ.เทพ เกษมพรรณราย

พลังงานฟ้าดิน 60 คู่ ( 60 กะจื้อ)

10 ราศีฟ้า 12 ราศีดิน

ราศีฟ้าและราศีดิน ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของโหราศาสตร์จีนที่ผู้ศึกษาทุกคนควรทราบ

ราศีฟ้า คือ สัญญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทน “ พลังงานจากฟ้า ”

ราศีดิน คือ สัญญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทน “ พลังงานจากดิน ”

ในภาษาจีน ราศีฟ้า คือ 天 干 (เทียงกัง) ราศีดิน คือ 地 支 ( ตี่จี)

ในภาษาอังกฤษ จะใช้ ราศีฟ้า คือ Stem และราศีดิน คือ Branch

หลักเบญจธาตุ การควบคุมธาตุ

ควบคุมธาตุ พิฆาต

เมื่อเราทราบถึงหลักการก่อเกิดธาตุ หรือ ส่งเสริมธาตุไปแล้ว ตามหลักธรรมชาติเมื่อมีก่อเกิดก็ย่อมมีการทำลาย หรือ ควบคุม ธาตุทั้ง 5 มีการควบคุมซึ่งกันและกัน ก่อเกิดความสมดุลย์ตามธรรมชาติ โดยมีหลักการดังนี้

หลักเบญจธาตุ การก่อเกิดธาตุ

หลักเบญจธาตุ ก่อเกิด

สำหรับผู้ศึกษาไม่ว่าจะระดับเริ่มต้น หรือระดับสูง จำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักธาตุทั้ง5 หรือหลักเบญจธาตุ หากไม่เข้าใจก็ไม่สามารถศึกษาโหราศาสตร์จีนแขนงใดได้แตกฉานไม่ว่าจะเป็น ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม

ตามหลักของจีน จะแบ่งธาตุออกเป็น 5 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ

ประวัติดวงจีน เจี่ยโหงวเฮ้ง

แผนภาพที่มาของศาสตร์ดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง(ดวงจีนระบบธาตุแท้)

ประวัติโหราศาสตร์ดวงจีน

ตำแหน่งพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามระบบฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ

ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ ตำแหน่งพระ สิ่งสักดิ์สิทธิ์

หลักการตั้งตำแหน่งพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถทำได้หลายแนวทางขึ้นกับว่าจะใช้หลักการใด หากเป็นความนิยมทางศาสนาก็อาจเป็นอย่างหนึ่ง ทางฮวงจุ้ยก็อาจเป็นอีกหลักการหนึ่ง ซึ่งในบทความนี้เราจะกล่าวถึงหลักการในฮวงจุ้ยระบบบ้านแปดทิศว่า ตั้งฮวงจุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทิศใดเพื่อส่งเสริมตัวบุคคล

Syndicate content