108 ฮวงจุ้ย บ้านและสวน / ก้าวขึ้นปีที่ 6 กับ กลุ่มเว็บฮวงจุ้ยโดย อ.เทพ เกษมพรรณราย

ฮวงจุ้ย ตั้งรูปบรรพชนอย่างไรให้เจริญรุ่งเรือง

ฮวงจุ้ยรูปบรรพบุรุษ ครอบครัวคนจีน

ถ้ากล่าวถึงเรื่องความผูกพันหรือสายใยในครอบครัว คนไทยและคนจีน จะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของความกตัญญูและความเคารพรักในบรรพบุรุษและบุคคลในครอบครัว หากมีใครล่วงลับจากไปด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม จะนิยมตั้งรูปไว้เป็นที่ระลึกภายในบ้าน แนวทางการตั้งรูปบรรพบุรุษตามหลักฮวงจุ้ย จะมีแนวทางใกล้เคียงกับการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยถือว่าเป็นฮวงจุ้ยธาตุไฟ แต่มีพลังอิม จึงมีแนวทางและข้อห้ามในการวางดังนี้

ห้ามตั้งฮวงจุ้ยบรรพบุรุษ ตรงกับประตูห้องน้ำ จะส่งผลเสียหายด้านทรัพย์สิน และ เป็นการไม่แสดงความเคารพต่อบรรพชน

ทำนายยุคแปดจาก ดาว 9 ดวง

ฮวงจุ้ยโลก

เรื่องของ ฮวงจุ้ยโลก หรือ การพิจารณาฮวงจุ้ยในระดับโลก ตามระบบฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค หรือ ดาวบิน สามารถที่จะแบ่งโซนของประเทศต่างๆออกเป็นส่วนๆ และแต่ละส่วนจะมีความเจริญรุ่งเรือง เปลี่ยนไปตามกาลเวลา หรือ เรียกว่า ยุค วึ่งในปัจจุบัน เรากำลังอยู่ในยุคแปด

ในแต่ละยุค จะมีกลุ่มประเทศที่เจริญรุ่งเรือง หรือ มีอำนาจ และ กลุ่มประเทศที่หมดอำนาจ เสื่อมถอย เปลี่ยนแปลงไป โดยเราจะแบ่งประเทศต่างๆ ออกตามยุคได้ดังนี้

ยุค 1 พ.ศ. 2407-2427 ประเทศที่เจริญรุ่งเรือง คือ กลุ่มแถบ ประเทศในกลุ่มมหาสมุทรแปซิฟิก  นิวซีแลนด์ ไซบีเรีย

ยุค 2 พ.ศ. 2427-2447 ประเทศที่เจริญรุ่งเรือง คือ กลุ่มแถบ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ อาร์เจนตินา  เวเนซูเอลา บราซิล โคลัมเบีย เปรู ชิลี

ยุคและธาตุของ ดาว 9 ดวง


ดาวเหนือ 

ฮวงจุ้ย ระบบ ดาวบิน / ดาว 9 ยุค / ดาวเหิน เกี่ยวเนื่องกับระบบดวงดาวทั้ง 9 ทางทิศเหนือ หรือ กลุ่มดาวเหนือทั้ง 7 ( รวมอีก 2 ดวงที่มองด้วยตาไม่เห็น เป็น 9 ดวง ) ในเมืองไทยบางทีเราก็เรียกกันว่า กลุ่มดาวกระบวย หรือ กลุ่มดาวลูกไก่ ซึ่งดาวแต่ละดวง มีการส่งอิทธิพลด้านฮวงจุ้ย กระทบกับความเป็นไปบนโลก โดยเปลี่ยนแปลงไปทุกๆระยะเวลา 20 ปี หรือ เราเรียกว่า ยุค แต่ละยุคจะมี 20 ปี จำนวน 9 ยุค จึงรวมทั้งหมดเป็น 180 ปี ก่อนที่จะขึ้นรอบใหม่

ฮวงจุ้ยดาว9ยุค ดาวบิน

 

หมวดหมู่รวมบทความ ระบบฮวงจุ้ย วิชา ดาว9ยุค สำนักเฮี่ยงคง

วิชานี้เป็นวิชาฮวงจุ้ยที่ซินแสในเมืองไทย มากกว่า 90 % ใช้กัน และเป็นวิชาที่แพร่หลายในหลายชื่อ เช่น ดาวเหิน ดาวบิน เฮี่ยงคงกิวแช เฮี่ ยงคงเก้าแช ( บางคนเข้าใจผิดเรียกเป็น เฮี่ยงคงปวยแช ก็เคยมี เพราะเข้าใจว่า ปวย แปลว่า บิน และ แช แปลว่า ดาว จึงเรียก ปวยแช แต่ทั่วไปไม่นิยมใช้กัน)

วิชาฮวงจุ้ยดาวเหิน เป็นการคำนวณพลังปราณ โดยหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ใช้ตารางหลอซู และวางดาวทั้ง 9 ดวง เคลื่อนที่ไปมาในตารางหลอซู เป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวพลังปราณชี่ การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาก็คำนวณอยู่ในตารางหลอซูเช่นกัน ถึงแม้จะเกี่ยวกับตัวเลข  แต่จริงๆแล้วความหมายที่ได้มีความสำคัญมาก

หัวข้อเนื้อหา ฮวงจุ้ย A Series

แนวทางหลักสูตรการสอน ฮวงจุ้ยอคาเดมี่

ปัจจุบันสถาบันฮวงจุ้ย จีเอ็ม อคาเดมี่ ได้แบ่งกลุ่มวิชา ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ออกเป็น สองกลุ่ม คือ

  • กลุ่มวิชาเฉพาะ ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงดาว 9 ยุค ( ดาวเหิน) และ ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ 8 กระแสพลัง ( โป๊ยแทะขั้นสูง ) ... ใช้รหัส A Series
  • กลุ่มวิชาพิเศษ คือ วิชาอื่นๆที่นอกเหนือจาก A Series เช่น ตี่ลี่เฮี่ยงคง ฮวงจุ้ยลิ่วฝา ฮวงจุ้ย64 ข่วย ฤกษ์64ข่วย Nine Star Ki ถอดรหัสเคล็ดคัมภีร์ฮวงจุ้ยโบราณ etc

การที่แยกกลุ่มวิชา ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงดาว 9 ยุค และ ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ 8 กระแสพลัง ออกมาต่างหาก เนื่องจากเป็นหลักวิชาฮวงจุ้ยที่มีการนำไปใช้งานจริงกันมากที่สุด กล่าวได้ว่ากว่า 90 % ของซินแสในเมืองไทยจะใช้ 2 วิชานี้เป็นหลักในการจัดฮวงจุ้ย และเป็นวิชาที่สร้างความสับสนแก่ประชาชนและผู้เริ่มเรียนฮวงจุ้ยมากที่สุดด้วยเช่นกัน

หลักสูตรฮวงจุ้ย A Series จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เป็นวิทยาทาน และสร้างกลุ่มบุคลากรฮวงจุ้ย ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และ ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านฮวงจุ้ยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม

หลักสูตร ฮวงจุ้ย A Series

ภาคทฤษฎี ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง ดาวเก้ายุค และ ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ 8 กระแสพลัง

Syndicate content