เสาหินอ่อนประดับบ้านความสูงเท่าไรจะเป็นมงคลคะ

ต้องการซื้อเสาหินอ่อนวางลูกแก้วหน้าบ้าบควรเลือกความสูงเท่าไรดีคะ

Re: เสาหินอ่อนประดับบ้านความสูงเท่าไรจะเป็นมงคลคะ

มีหลายระดับความสูงที่สามารถเลือกได้ครับ วิธีง่ายๆลองใช้ตลับเมตรแบบจีน ที่มีตัวอักษรสีแดง สีดำ อยู่ตรงกลาง มีขายทั่วไป ราคาไม่แพง ... เลือกใช้เฉพาะช่วงที่ตัวอักษรสีแดง