ฮวงจุ้ยบ้านเว้าแหว่ง ผลต่อร่างกาย

ฮวงจุ้ยบ้านเว้าแหว่ง

เรื่องของฮวงจุ้ยบ้านเว้าแหว่ง นอกจากจะมีผลเกี่ยวกับตัวบุคคล ยังมีผลกระทบเกี่ยวกับ อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าหากคนในบ้านมีอาการป่วยโดยแพทย์หาสาเหตุไม่ได้ บางครั้งอาจมาจากผลกระทบฮวงจุ้ยด้านพลังงานของพื้นที่บ้านเว้าแหว่ง

การจะำพิจารณาทิศทางของบ้าน อันดับแรกต้องหาศูนย์กลางของบ้าน และแบ่งออกเป็น 8 ทิศทางก่อน

รายละเอียดการแบ่งผังบ้าน อ่านได้ที่  วิธี การแบ่งผังบ้านเพื่อจัดฮวงจุ้ย

จากนั้น มาพิจารณาทิศ

ทิศเหนือ เกี่ยวกับ หู ไต

ทิศใต้ เกี่ยวกับ ตา และ หัวใจ

ทิศตะวันออก เกี่ยวกับ เท้า หรือ ตับ

ทิศตะวันตก เกี่ยวกับ ปาก หรือ ปอด

ตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับ มือ ม้าม

ตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับ สะโพก หรือ ดี

ตะวันตกเฉียงเหนือ  เกี่ยวกับ สมอง หรือ ศรีษะ

ตะวันตกเฉียงใต้ เกี่ยวกับ ท้อง กระเพาะ