ฤกษ์ปลอดภัย ฮวงจุ้ย ตอน 1 ทิศอสูร

ทิศอสูร

ตามหลักวิชา ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก จะมีข้อห้ามเรื่องทิศอสูร โดยทิศอสูรจะแบ่งเป็น 4 ทิศใหญ่ๆ คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก (ดังภาพข้างบน) หลักการหาฤกษ์ปลอดภัยจากทิศอสูรในฮวงจุ้ยซาฮะ คือ ในทิศบ้าน หรือ ทิศกระทำการ ห้ามมีอสูรทั้ง 4 เวลา คือ อสูรปี อสูรเดือน อสูรวัน อสูรยาม เราจะมาลองดูว่า โปรแกรมหาฤกษ์ปลอดภัยจะช่วยคุณหาฤกษ์ปลอดภัยฮวงจุ้ยได้อย่างไร

 

ทิศอสูร

สมมุติ ทิศบ้าน หรือ ทิศกระทำการ ทิศเหนือ 360 องศา เมื่อใช้โปรแกรมคำนวณจะพบว่า ฮวงจุ้ยในทิศนั้นห้ามมีอสูรทิศเหนือ


สมมุติเดิมคุณตั้งใจ กระทำการ วันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น เมื่อใช้โปรแกรมคำนวณจะพบว่า

  • อสูรปี คือ ตะวันออก ( ใช้ได้ )
  • อสูรเดือน คือ ตะวันตก ( ใช้ได้ )
  • อสูรวัน คือ เหนือ ( ห้ามใช้ )
  • อสูรเวลา คือ เหนือ ( ห้ามใช้)

ดังนั้น วันเวลาดังกล่าวหากฝืนกระทำการ มีโอกาสกระทบ 2 อสูร คือ อสูรวัน และ อสูรยาม ไม่ควรใช้

ซึ่งถ้าคุณเลื่อนวันเวลาใหม่ก็สามารถหาฤกษ์ที่ปลอดภัยจากทิศอสูรได้ เช่น 4 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น จะไม่มีอสูรในทิศเหนือเลย


เพียงเท่านี้ หากคุณมีกิจกรรมพิเศษใดๆ ที่มีการกระทบกระเทือน ขุด เจาะ เคาะ กระแทก คุณก็สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายว่า จะปลอดภัยจากฮวงจุ้ยทิศอสูรหรือไม่ ทดลองใช้กันดูนะครับ

การกำหนดทิศ

  • อันดับแรก ใช้ทิศนั่งของบ้านเป็นหลักเสมอ ( จำเป็น )
  • อันดับที่สอง ถ้าจะให้ดีพิจารณาทิศที่กระทำการด้วย ... ถ้าทิศกระทำการไม่ดี ให้เริ่มกระทำในทิศที่ดีก่อนแล้วทำต่อเนื่องไปในจุดที่ต้องการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.fengshuiinter.com/node/1512

บทความครั้งหน้า ต่อไป เราจะกล่าวถึงการหลบทิศแตก หรือ ส่วยผัวะ โดยการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณ