ภาพนับอิม ฮวงจุ้ย ชุดที่6

นับอิม ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ชุดที่26

26.กะอิ้ง-อิกเบ้า 甲寅 -乙卯 น้ำในคลอง

 

นับอิม ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ชุดที่27
27.เปี้ยซิ้ง-เต็งจี๋ 丙辰 - 丁巳 ดินกลางทราย

นับอิม ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ชุดที่28
28.โบ่วโง่ว-กี้บี่ 戊午 - 己未 ไฟบนฟ้า

นับอิม ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ชุดที่29
29.แกซิม-ซิงอิ้ว 庚申- 辛酉 ไม้ทับทิม

นับอิม ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ชุดที่30
30.หยิ่มสุก-กุ่ยไห 壬戍 - 癸亥 น้ำทะเล

นับอิมโหงวเฮ้ง หรือ ห้าธาตุนับอิม มีบทบาทในการใช้งานทั้งด้าน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม โดยเฉพาะฮวงจุ้ยในระบบซาฮะสี่เก็กจะมีการใช้งานมากทั้ง วงฟ้า วงดิน วงคน 60มังกร 72มังกร 120มังกร (ฮุงกิม)