ธาตุนับอิม ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

60ธาตุนับอิม

จากบทความ พลังงานฟ้าดิน 60 คู่ เราได้ทราบถึงแนวทางการจับคู่ของพลังงานฟ้าดินออกเป็น 60 คู่ เรียกกันว่า 60กะจื้อ หรือ 60 นับอิม นับอิมเป็นธาตุปฏิสนธิที่เกิดจากพลังฟ้าดินมาจับคู่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะมีการใช้งานมากในระบบฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

เช่น กะจื้อ เดิม กะคือธาตุไม้ จื้อคือธาตุน้ำ พอจับคู่นับอิม มีพลังธาตุปฏิสนธิใหม่ กลายเป็นนับอิมธาตุทอง

นับอิมจะมีทั้งหมด 30 ชุด ใน 1ชุด จะมีธาตุ 2 คู่ รวมทั้งหมดเป็น 60 คู่

1.กะจื้อ-อิกทิ่ว 甲子 - 乙丑 ทองในทะเล
2. เปี้ยอิ้ง-เต็งเบ้า 丙寅 - 丁卯 ไฟในเตา
3.โบ่วซิ้ง-กี้จี๋ 戊辰 - 己巳 ไม้ในป่าใหญ่
4.แกโง่ว-ซิงบี่ 庚午 - 辛未 ดินข้างทาง
5.หยิ่มซิม-กุ่ยอิ้ว 壬申 - 癸酉 ทองคมดาบ
6.กะสุก-อิกไห 甲戍 - 乙亥 ไฟบนภูเขา
7.เปี้ยจื้อ-เต็งทิ่ว 丙子 - 丁丑 น้ำในห้วย
8.โบ่วอิ้ง-กี้เบ้า 戊寅 -己卯 ดินกำแพงเมือง
9.แกซิ้ง-ซิงจี๋ 庚辰 - 辛巳 ทองตะกั่ว
10.หยิ่มโง่ว-กุ่ยบี่ 壬午 - 癸未 ไม้ต้นหลิว
11.กะซิม-อิกอิ้ว 甲申 - 乙酉 น้ำในบ่อ
12.เปี้ยสุก-เต็งไห 丙戍 - 丁亥 ดินบนบ้าน
13. โบ่วจื้อ-กี้ทิ่ว 戊子 - 己丑 ไฟอสุนีย์
14.แกอิ้ง-ซิงเบ้า 庚寅 - 辛卯 ไม้ต้นสน
15.หยิ่มซิ้ง-กุ่ยจี๋ 壬辰 - 癸巳 น้ำสายยาว
16.กะโง่ว-อิกบี่ 甲午 - 乙未 ทองในทราย
17.เปี้ยซิม-เต็งอิ้ว 丙申 -丁酉 ไฟเนินเขา
18.โบ่วสุก-กี้ไห 戊戍 - 己亥 ไม้ที่ราบ
19.แกจื้อ-ซิงทิ่ว 庚子-辛丑 ดินฝาผนัง
20.หยิ่มอิ้ง-กุ่ยเบ้า 壬寅 - 癸卯 ทองคำเปลว
21.กะซิ้ง-อิกจี๋ 甲辰 - 乙巳 ไฟในโคม
22.เปี้ยโง่ว-เต็งบี่ 丙午 -丁未 น้ำบนฟ้า
23.โบ่วซิม-กี้อิ้ว 戊申 - 己酉 ดินในทุ่ง
24.แกสุก-ซิงไห 庚戍 - 辛亥 ทองปิ่นปักผม
25.หยิ่มจื้อ-กุ่ยทิ้ว 壬子 - 癸丑 ไม้ต้นหม่อน
26.กะอิ้ง-อิกเบ้า 甲寅 -乙卯 น้ำในคลอง
27.เปี้ยซิ้ง-เต็งจี๋ 丙辰 - 丁巳 ดินกลางทราย
28.โบ่วโง่ว-กี้บี่ 戊午 - 己未 ไฟบนฟ้า
29.แกซิม-ซิงอิ้ว 庚申- 辛酉 ไม้ทับทิม
30.หยิ่มสุก-กุ่ยไห 壬戍 - 癸亥 น้ำทะเล

ธาตุนับอิม มีการใช้ครบถ้วนในทาง ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ซึ่งจะเป็นระบบของตัวมันเอง