ขอความกรุณปรับฮวงจุ้ยบ้าน

ขอความกรุณาปรับฮวงจุ้ยบ้านให้ด้วย หน้าบ้าน 300 องศา หลังบ้าน 120 องศา ดิฉันเกิดเสาร์ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ยาม ทอง ดิถี ทอง เดือน ดิน ปี ไฟ บ้านเป็นบ้านสองชั้นหนังเดียว กรุณาแนะนำตำแหน่งที่นอนและที่ตั้งพระให้ด้วย